Boven de gracht hangen vijf prisma’s die zo zijn opgehangen dat van enige afstand en van beide zijden gezien, een brugvorm te herkennen is. Zwermen kleine lichtjes verbinden in lichtsporen de prisma’s. Deze lichtsporen verschillen in lichtsterkte en snelheid en bewegen tussen de prisma’s heen en weer.
Zij dringen als wit licht bij de prisma’s naar binnen om deze in kleur te verlaten en vice versa . De prisma’s stralen wit licht uit, maar kunnen ook een andere kleur aannemen. De weerspiegeling in het water versterkt dit schouwspel.