Community art project Westwijk, Amstelveen

Persfoto Kunstwerk Westwijk webOp 14 februari 2017 is het kunstwerk "Westwijk in the Picture!" door de wethouders Maaike Veeningen en Jeroen Brandes onthuld.
Aan dit project, dat in september 2016 startte, hebben meer dan 60 wijkbewoners meegedaan.
Op verschillende plekken in Westwijk hebben bijeenkomsten plaatsgevonden zoals in buurtcentrum Westend.

Om zoveel mogelijk “Westwijkers” de kans te geven aan het project mee te doen, zijn er bezoeken gebracht aan de kinderen van de naschoolse opvang Kinderrijk in de wijk, de ouderen in de Dignahof en aan de bezoekers van dagopvang Ons Tweede Thuis.

Het silhouet, ofwel het tekenen van het gezicht “en profile” stond tijdens dit project centraal.
De  deelnemers zijn aan de slag gegaan met deze mooie techniek.
Nadat de tekeningen gemaakt en verzameld waren zijn deze profielen samengevoegd tot een mooie compositie. Daarna zijn ze uitgefreesd uit platen Cortenstaal. De vorm van de platen is een verwijzing naar de straat Asserring, de weg rond het centrum van de wijk. Centraal gelegen ligt het Westwijkplein, dé plek van “ontmoeting” binnen de wijk. Deze specifieke vorm en verwijzing naar de Asserring is ook terug te vinden her en der op de panelen.

Het kunstwerk “Westwijk in the picture!” heeft een definitieve, prominente plek gekregen op de wand van de trap naar de bovenetage in het buurtcentrum Westend.
Door de glazen wand van de gevel zal het kunstwerk ook voor passanten vanaf de straat goed te bewonderen zijn!

Hierbij de toespraak die ik deze middag heb uitgesproken:

Kunst verbindt!

Van harte welkom allemaal, in het bijzonder de wethouders Maaike Veeningen en Jeroen Brandes die we bereid hebben gevonden het kunstwerk “Westwijk in the Picture!” te onthullen, hartelijk dank daarvoor!

Het kunstwerk dat we vandaag onthullen is het mooie resultaat van een buurtkunstproject zoals we die de afgelopen jaren in Amstelveen hebben leren kennen.

Bij een Community Art project maken wijkbewoners onder leiding van beeldend kunstenaars, in dit geval Stephanie Rhode en mijzelf, een kunstwerk voor de eigen wijk.
Het idee achter Community Art projecten is dat samenwerken aan kunst mensen verbindt.

Het project wil buurtbewoners de kans geven elkaar te ontmoeten, te leren kennen, te waarderen, respect te hebben voor elkaar.

Graag haal ik in mijn toespraakje de woorden aan van onze burgemeester Mirjam van ’t Veld die zij sprak tijdens haar nieuwjaarstoespraak.

Zij deed daarin een oproep te stoppen met het somberen, het negatieve denken, maar op te staan en het initiatief te nemen voor een positievere kijk op de dingen, een positieve aanpak, zij noemt dit Micro-vertrouwen.

Zij deed de volgende oproep: “Onze gemeenschap, waarin mensen opstaan en vragen: wat kan ik bijdragen? Aan wie kan ik mijn “micro-vertrouwen” geven? Uw achtergrond, sexe, religie, geaardheid of beperking maakt niet uit. Ieder mens, zoals u hier aanwezig bent, bezit unieke kwaliteiten en talenten. Talenten die u kunt inzetten in uw straat, buurt, vereniging of club. U geeft Amstelveen kleur, energie en hoop. U allemaal. En wees gerust! Wij doen het niet met 90.000 eenlingen. Wij doen ieder ons deel en ook samen. Mijn droom is een gemeenschap waarin mensen tegen elkaar zeggen: 'Hier ben ik! Ik zie je! Ik draag bij!'

Dit zijn prachtige woorden van onze burgemeester wat precies staat voor wat wij met de Community Art projecten willen bewerkstelligen: het verbinden van mensen!
Mensen de kans bieden samen aan iets moois te werken.

Ik wil hierbij graag een oproep doen speciaal aan de wethouders hier aanwezig, om in de toekomst opnieuw en steviger te investeren in deze projecten.

Want hoe mooi is het als stad, dat bewoners de kans krijgen aan een kunstproject mee te doen met een resultaat dat staat en waar ze trots op kunnen zijn!

Dit project is tot stand gekomen met financiële bijdragen van Eigen Haard, gemeente Amstelveen en het Wijkplatform Westwijk.

Ik wil de kinderen van Kinderrijk, cliënten van Ons Tweede Thuis, de bewoners van de Dignahof en speciaal Ans, Anneke, Irene en Frankie heel hartelijk bedanken voor hun deelname aan het project!

Van harte gefeliciteerd allemaal!